Bestyrelsen 

Vesterbro Gospelkors bestyrelse består af 5 medlemmer.    

Bestyrelsen vælges blandt kormedlemmerne ved den årlige generalforsamling. Den af Vesterbro Sogn ansatte korleder er født medlem af bestyrelsen.   

Bestyrelsen arbejder blandt andet med økonomistyring, strategistyring og koordinerer praktiske opgaver i forhold til kageliste, oprydningsliste, planlægger temadage og rejser, og har fokus på en ekstra indsats i forhold til høj trisel i koret.