Bestyrelsen 

Vesterbro Gospelkors bestyrelse består af 6 medlemmer. 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.   

Bestyrelsen vælges blandt kormedlemmerne ved den årlige generalforsamling.   

Den af Vesterbro Sogn ansatte korleder er født medlem af bestyrelsen.   

Bestyrelsen arbejder blandt andet med økonomistyring, strategistyring og koordinerer praktiske opgaver i forhold til kageliste, oprydningsliste, tilpasser reglement, planlægger temadage og rejser, og har fokus på    en ekstra indsats i forhold til høj trisel i koret.