Vision for solister i Vesterbro Gospelkor

I Vesterbro Gospelkor er vi super stolt af, at det er sangere fra koret, der optræder som solister. Det må så sige sig selv, at det bør være de bedste sangere, der får denne mulighed, og at det sker ud fra en samlet vurdering af, hvordan koret i sin helhed får den bedste performance ved koncerter.
Solistgruppen består typisk af 3-6 sangere, som er sangere i koret, men som samtidig har kapacitet til at optræde som solist. Det er de bedst egnede, der får tilbuddet.
 
Ved sæson begyndelse vælges solister for kommende ½ år. Alle kan melde sig til ”optagelsesprøven”, både tidligere solister og gamle såvel som nye kormedlemmer. Det er korets instruktør og pianist, der udvælger solister.

Ved udvælgelsen ses bl.a. på:

  • stemmen (klang, omfang, vibrato, tonehøjde m.m.)
  • om der synges rent
  • på den måde man naturligt optræder på
Derudover skal en solist;
  • altid være parat til at turde synge for kor/tilhørere.
  • være parat til at lære en del tekster udenad og forberede sig hjemmefra.
  • være parat til at modtage rettelser med mere, også under selve korprøven.
Det er pianisten (evt. instruktør) der tildeler de enkelte solister sange efter kvalifikationer (der kan dog lyttes til evt. ønsker). Man kan blive valgt til solistgruppen eller valgt til en enkelt sang. Alle sange med solistpartier er der to solister, en 1´er og en 2´er. Disse øver på skift ved korprøverne.
Solisterne har deres egne prøver med korets pianist (evt. instruktør), typisk i forlængelse af koraftnerne. Der udarbejdes løbende en plan, som rækker nogle måneder frem.