Vision for Vesterbro Gospelkor

 

1. At være et kor i vækst med fokus på fortolkning og sangglæde

At det kunstneriske niveau, både i sang og udstråling, til stadighed løftes ved hjælp af sangglæde og forskelligartet sangvalg. At vi giver plads til at finde ind til sangenes mening, og dermed ”have noget på hjerte”.

2. At koret er et fællesskab der bygger på respekt og rummelighed.

Vi ønsker - med sangglæden som bindemiddel – at alle kan respektere og rumme hinanden i de forskellige livsfaser, personligheder og aldre, vi har, til et varmt og godt fællesskab til glæde for alle.

 

Værdiggrundlag for Vesterbro Gospelkor

 

Sangglæde:

Vi ønsker at være et kor, hvor vi så vidt muligt går hjem med fornyet energi og et smil på læben.

Teknisk fremskridt:

Vi ønsker at hver enkelt sanger til stadighed bliver dygtigere.

Vi arbejder med vejrtrækning, støtte, stemmebrug, vibrato, klang, tekstudtale, lytteøvelser og

rytmeøvelser mm.. Vi lytter til hinandens stemmer, også på tværs af stemmegrupperne, for at opnå god korisk samklang.

Fortolkning/budskab:

Vi arbejder for at sangskriverens budskab kommer til udtryk i vores fortolkning af sangen.

Dynamik/harmoni:

Vi lytter til hinandens stemmer, også på tværs af stemmegrupperne, for at opnå god korisk samklang.

Fællesskab:

Vi er et kor der er sammen om meget, lige fra praktiske gøremål til latter. Alle har et ansvar for at fællesskabet i koret er velfungerende, lige som at alle hjælper til ved oprydning efter en koncert som man er med til at skabe glæde og god stemning.

Rummelighed:

Vi er et mangfoldigt kor som kan rumme hinandens forskelligheder. Vi har forståelse for at ikke alle tænker, tror og kan lide det samme.

Respekt: 

Vi respekterer korets vision og værdigrundlag. Vi respekterer hinandens tid, blandt andet ved at være mødestabile og komme til tiden.